REKONSTRUKCE (ze sbírek E. a V. Effenbergerových) (23. června 2013)

23. 06. 2013 – 12. 11. 2013

Motto: „V nejobecnějším rozsahu a v nejelementárnější formě existují ideové modely už v architektuře,
jíž si jedinec a sociální složky, které vytváří, buduje mapu či model svého duševního života.
Základem je zde princip doupěte, ne však ve smyslu sebeobrany proti vnějšímu světu,
nýbrž jakožto seberealisace v reálném prostoru a čase, seberealisace nejen už dosažená
a realisovaná, nýbrž i perspektivní a ideální, která je trvale přítomna při všech postupech
náročnějších na duševní angažovanost. s jistou nadsázkou by snad bylo možné říci,
že člověk myslí prismatem svého doupěte jako by jej ustavičně budoval a zdokonaloval.“
Vratislav Effenberger

V neděli 23. června 2013 se uskutečnila vernisáž výstavy s názvem REKONSTRUKCE. V Galerii Emila Juliše je vystaven soubor výtvarných děl, které byly v držení Vratislava a Evy Effenbergerových. Společně s Jakubem Effenbergerem se podařilo z velké části tuto sbírku alespoň na přechodnou dobu rekonstruovat. Vystavena jsou díla (obrazy, grafika a objekty) Karola Barona, Jorge Camacha, Jana Gabriela, Karla Havlíčka, Gerdy Istlerové, Josefa Istlera, Evy Janoškové, Čestmíra Janoška, Jana Koblasy, Jiřího Koláře, Pavly Mautnerové, Emily Medkové, Mikuláše Medka, Františka Muziky, Aleny Nádvorníkové, Ladislava Nováka, Mimi Parent, Marie Pospíšilové, Jaroslava Puchmertla, Ivany Spanlangové, Ludvíka Součka, Martina Stejskala, Evy Švankmajerové, Jana Švankmajera, Václava Tikala, Toyen, Jiřího Valenty…
K vidění jsou rovněž vzácné artefakty, např. autentický malířský stojan Jindřicha Štyrského nebo podepsaná špachtle (pravítko) Mikuláše Medka…

SPOLUPRACOVNÍCI V. E. – úvodní slovo dr. František Dryje (autorsky zpracovaný dokument, formát pdf)

rekonstrukce_pozvanka

rekonstrukce_katalog_obalka

obálka katalogu vydaného u příležitosti výstavy REKONSTRUKCE
celkem 84 stran, 115 černobílých a 28 barevných reprodukcí
texty: František Dryje, Jan Švankmajer, Martin Stejskal, Juraj Mojžíš, Andrew Lass, Albert Marenčin, Roman Erben, Petr Král, Pavel R. Vejrážka

zakoupit lze v Galerii Emila Juliše (možno objednat na dobírku telefonicky nebo mailem) za 120 Kč

Fotografie Jiřího Boudy

Fotografie Bořka Zasadila

V rámci výstavy se uskutečnil křest knihy TAM NĚKDE…

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OHLASY Z TISKU

Rekonstrukce (Svobodný hlas č. 25, 19. 6. 2013) – formát pdf

Za uměním do Černčic (Svobodný hlas č. 26, 26. 6. 2013) – formát pdf

Příjďte na křtiny Tam někde, spatříte díla nevídaná (Svobodný hlas č. 37, 11. 9. 2013) – formát pdf

Zprávy Spolu českých bibliofilů v Praze 2/2013 (autor dr. Petr Ladman)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Související odkazy:

Vratislav EffenbergerAnalogonKřest knihy TAM NĚKDE (doprovodná akce výstavy REKONSTRUKCE)Comments are closed.