[Article 2105]JAN VALT – NA VRCHOLU (16. 9. 2012)

16. září – 10. listopadu 2012

 

K šedesátým narozeninám Jana M. Valta (1952) uspořádala Galerie Emila Juliše výstavu s názvem Na vrcholu. Byť by si výtvarník zasloužil nepochybně větší, reprezentativnější a s ohledem na jubileum i retrospektivnější výstavu, rozhodli jsme se komornějším způsobem oživit a připomenout Valtovo dílo z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tehdy se podle našeho názoru ocitl na samém vrcholu své tvorby, konvenující Lounské krajinářské škole, pod vedením Zdeňka Sýkory. Přestože jde podle některých o uzavřenou kapitolu malířovy tvorby, nelze nevzpomenout a znovu neobdivovat oslnivou barevnost vnitřního světa Jana Valta, z dob, kdy bydlel z větší části v maringotce. Snad právě tehdejší způsob života byl příčinou přirozené řvavosti a síly obrazů. Jeho přátelé dodnes vzpomínají na napjaté očekávání „…s čím Honza zase přijede…“.
Osobně jsem Jana Valta poznal počátkem devadesátých let. Hovořili jsme spolu dlouhé hodiny. Počínal silně inklinovat k vyšším silám; bylo by asi laciné (ale i nepřesné) napsat k Bohu, mystice… Honza tápal. Cítil jakousi nadčasovost výtvarna, citlivě vnímal jsoucnost čehosi neznámého, co je nad ním, nad námi, nad lidstvem. Ostatně svou vesmírnou filosofii a úvahy nad nekonečnem promítl do díla kdysi i Kamil Linhart. Následně se Honzova tvorba láme do jakési „pouťové esoteriky“.
Průběžně se však Valt ke své původní tvorbě přece jen vrací (a dokazuje, že o uzavřenou kapitolu opravdu nejde)… Mezi mystickou omáčkou vzniká v roce 1996 obraz „Zoraná země“ a „Letní po bouři“. O tři roky později maluje „Úlovice“ a „Pod horami“; v roce 2007 vzniká „Cesta úvozem“ a v roce 2012 mj. i obraz „Rozkvetlé stromy“. Jakoby malířovo srdce naléhalo, vybízelo k návratu – a posléze snad i novému zlomu… Je obohacen „vnitřním světlem“ (což je zamýšlená reminiscence na knihu Arthura Machena). A má vlastně setsakra dobře našlápnuto…
Kurátorem výstavy Jan M. Valt – Na vrcholu byl dr. Bořek Zasadil. Vystavené obrazy pocházejí ze soukromých sbírek.

 

Na realizaci výstavy se finačně podíleli mimo Galerie Emila Juliše

dr. Bořek Zasadil a Tiskárna KEZER

————————————————

pozv

Fotografie Bořek Zasadil

Fotografie Ladislav Fidrmuc

Fotografie Míry „Plazíka“ Blažka na rajčeti

Fotografie Jana M. Valta

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OHLASY Z TISKU

Miroslav Plazík Blažek – Jan M. Valt na vrcholu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Související odkazy:

Viktor Šlajchrt: První zastavení nad dílem malíře Jana Valta

Viktor Šlajchrt: Druhé zastavení nad dílem malíře Jana Valta

Viktor Šlajchrt: Třetí zastavení nad dílem malíře Jana Valta

Jan Valt – Retrospektivní výstava (Vrchlického divadlo v Lounech, 2004)

Podivuhodný svět malíře Jana Valta (rozhovor s Karlem Vránou; archiv REGIZu)Comments are closed.